Odpoczynek na Roztoczu

Roztocze noclegi to kraina geograficzna, która łączy Wyżynę Lubelska z Podolem. Nazwa tej krainy na najprawdopodobniej związana jest z pochodzącymi z gwary słowami: „roztocz” czy „roztoka” określającymi miejsce, w którym rozchodzą się potoki. Najwyższe wzniesienia Roztocza w Polsce to Krągły Goraj i Wielki Dział. Obydwa mają około 390 m n.p.m. Roztocze zbudowane jest ze skał powstałych w kredzie – margli, opok i wapieni. Na nich zalegają utwory młodsze – osadzone w warunkach płytkiego morza piaski, piaskowce wapniste i wapienie. Na terenie Roztocza, ze względu na jego niepowtarzalne walory przyrodnicze, utworzono Roztoczański Park Narodowy, Parki Krajobrazowe oraz rezerwaty. Bogata historia tej ziemi pozostawiła po sobie wiele pamiątek: pałaców i dworków, kościołów i kapliczek, kopców i kurhanów, cmentarzysk sprzed wieków.

Roztocze – wypoczynek

Roztocze jest pasmem wzgórz położonych wokół Kraśnika i ciągnących się aż po Lwów. Stanowią one naturalny wododział. Jest to kraina o niezwykle malowniczych krajobrazach. Jej nazwa wywodzi się najprawdopodobniej od „roztoki” czyli dosłownie od „rozlania”. Okalające Roztocze rzeki – Wieprz, Bug i San współtworzą ekosystem przyjazny dla człowieka oraz wszelkiej fauny i flory.

Na terenie Roztocza powstał Roztoczański Park Narodowy. W całym tym regionie skatalogowano aż 1350 gatunków naczyniowych roślin o dużym zróżnicowaniu – głównie mają one charakter reliktowy, ale spotkać tam można rośliny górskie, atlantyckie i stepowe.

Wśród 31 gatunków drzew trafimy między innymi na buk zwyczajny, jodłę pospolitą, jawory, świerki i lipy oraz wiele innych. Roztocze jest prawdziwym siedliskiem roślin rzadkich i będących pod ścisłą ochroną. Zróżnicowaną faunę tej okolicy tworzą takie gatunki, jak daniele, koszatki, wydry, łasice, gronostaje, bobry, koniki leśne.

Atrakcją dla turystów jest tu przede wszystkim sam Roztoczański Park Narodowy i jego okolice, które można odkrywać pieszo i na rowerze jadąc po wyznaczonych trasach. Miejsca zaciszne, idealne do długich wędrówek i oderwania się od rzeczywistości to nie jedyne zalety Roztocza. Bliskość Lwowa pozwala na zwiedzenie tego urokliwego miasta wypełnionego duchem barwnej historii i wspaniałym klimatem.

Powstałe tutaj Roztocze noclegi oferują bardzo dobre warunki dla turystów.