Uzdrowisko Krynica Zdrój

Krynica-Zdrój wille jest miastem, wchodzącym administracyjnie w skład powiatu nowosądeckiego i województwa małopolskiego. Miejscowość liczy ok. 13 tys. mieszkańców. Uzdrowisko górskie, położone w Beskidzie Sądeckim nad potokiem Kryniczanka. Klimat o cechach podalpejskich, łagodzony jest przez zwarte obszary leśne otaczające miasto. Obok klimatu, do podstawowych tworzyw uzdrowiskowychKrynicy – Zdroju zalicza się naturalne wody mineralne i borowiny.

Początki uzdrowiskowej historii miasta są datowane na koniec XVII wieku. Intensywne prace badawcze nad określeniem leczniczych właściwości wód występujących w okolicy, zaowocowały uruchomieniem pierwszego zakładu kąpielowego (1804r.). W trzy lata późniejKrynica otrzymała oficjalny status zdroju kąpielowego. Dynamiczny rozwój funkcji uzdrowiskowych nastąpił jednak dopiero wraz z przyjazdem do Krynicy profesora Józefa Dietla (1856r.). Dzięki kierowanej przez niego Komisji Balneologicznej, opracowano racjonalne plany rozwojowe kurortu, realizację których w wielu przypadkach nadzorował osobiście. Urządzenia w powstających zakładach zdrojowych dostosowane były do najnowocześniejszych metod kuracyjnych, zgodnie ze stanem ówczesnej wiedzy medycznej i techniki. Józef Dietl – twórca naukowej klasyfikacji polskich wód leczniczych, propagator wykorzystywania dostępnych lokalnie naturalnych surowców w leczeniu chorób – uważany jest za ojca balneologii. Warto jednak pamiętać, że był on również sprawnym organizatorem, potrafiącym przekładać idee naukowe w działania praktyczne. Dla obsługi kuracjuszy konieczna była infrastruktura towarzysząca: restauracje, hotele, kawiarnie, galerie, sale koncertowe. Te obiekty, które zbudowano w drugiej połowie XIX wieku, dziś zachwycają swoją architekturą, wystrojem i – co nikogo nie dziwi – swoją funkcjonalnością. W 1911 roku do Krynicy doprowadzono linię kolejową. Dostęp do miejscowości stał się łatwiejszy, a tym samym rosła popularność kurortu. Lata świetności to okres międzywojenny. Krynica w krótkim czasie staje się jednym z najpopularniejszych ośrodków ekskluzywnego wypoczynku w Europie. W latach II wojny światowej obiekty uzdrowiskowe wykorzystywane są przez wojsko, ale nadal zgodnie z ich przeznaczeniem: do leczenia i rekonwalescencji. Pozwoliło to zachować główną strukturę obiektów i urządzeń również w latach powojennych. Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku uzdrowisko Krynica – Zdrój wraca do swojej poprzedniej świetności. Niektórzy mówią, że prawdziwie dobre czasy dopiero nadchodzą.


Możliwość komentowania jest wyłączona.