Wypoczynek w Olsztynie

Olsztyn noclegi – to miasto posiadające  prawa powiatu, stolica województwa warmińsko-mazurskiego, siedziba władz ziemskiego powiatu olsztyńskiego, kurii archidiecezji warmińskiej i luterańskiej diecezji mazurskiej. Olsztyn pensjonaty to również główny ośrodek gospodarczy, edukacyjny oraz kulturowy, siedziba władz i instytucji regionu, a także drogowy. Miasto w centrum aglomeracji olsztyńskiej. Według danych jakie podaje GUS populacja Olsztyna wynosi 174775 mieszkańców. Olsztyn pokoje gościnne leży w południowej części Warmii, historycznej krainy, która w latach od 1466r. do 1772r. była lennem Rzeczypospolitej. Olsztyn jest również bardzo ważnym ośrodkiem warmińsko-mazurskiego regionu pod względem gospodarczym, kulturowym oraz edukacyjnym. Funkcjonuje także jako istotny węzeł drogowy i kolejowy. Olsztyn domki to miejsce, które corocznie odwiedza ogromna ilość turystów z różnych stron Polski a nawet spoza granic państwa. Turyści, którzy zdecydują się odwiedzić Olsztyn agroturystyka mają naprawdę szeroki wybór. Z jednej strony Olsztyn jest miastem o pięknej infrastrukturze, którego zabudowa jak również zabytki architektoniczne z pewnością są warte zobaczenia na własne oczy, z drugiej strony miasto to jest miejscem, w którym człowiek może przebywać w bliskości z przyrodą, spędzać bardzo aktywnie swój wolny czas korzystając z naturalnych aspektów tego miejsca. Wszyscy ci, którzy swój pobyt wolą spędzić na zwiedzaniu miasta, z pewnością powinni uwzględnić w planie swojej wycieczki kilka ciekawych miejsc i zabytków jakie skrywa Olsztyn. Spotkamy tu bowiem zbudowaną w gotyckim stylu Katedrę świętego Jakuba, której wznoszenie przypada na drugą połowę XIV wieku. Pomimo, że w wyniku pewnych historycznych wydarzeń, ta sakralna budowla w pewnym stopniu uległa zniszczeniu poprzez podpalenie, jednak wiele znajdujących się w niej wówczas elementów zabytkowych udało się zachować. Katedra świętego Jakuba jest także miejscem Olsztyńskich Koncertów Organowych, które w czasie letnim zrzeszają wielu miłośników tego gatunku muzyki. Następnym obiektem zabytkowy, który bez wątpienia musi zostać uwzględniony w planie zwiedzania, jest wybudowany w XIV wieku Olsztyński zamek, którego architektura jest przykładem budowli gotyckich. Obecnie mury zamkowe służą jako Muzeum Warmii i Mazur, w którym organizowane są różnorodne wystawy.


Możliwość komentowania jest wyłączona.